opisy gg, opisy na gg, opisy do gg, gg, gadu-gadu, gadu gadu, opisy gadu gadu, opisy do gadu gadu, opisy na gadu gadu, tylko najlepsze opisy gg, najlepsze opisy gg, nowe opisy gg, tylko najnowsze opisy gg, dodaj swoj opis gg, dodaj swoje opisy gg, dodaj swoj opis do gadu gadu, smieszne opisy gg, erotyczne opisy gg, cytaty gg, freestyle opisy gg, wulgarne opisy gg, erotyczne opisy gg, chuck noris, rymowane opisy gg, graficzne opisy gg, milosne opisy gg, obcojezyczne opisy gg, pesymistyczne opisy gg, rymowane opisy gg, swiateczne opisy gg, 20 najlepszych opisow gg, 20 najnowszych opisow gg


Tylko najlepsze opisy gg ! Dodaj i ty swĂłj opis gg !

Obecna kategoria: Prawa Murphego | Dodaj opis do tej kategorii
Opisów na stronie:
sortuj wg

sex to najlepszy model dla dziwek ~nikt

+ -

Nie ?ci?gaj na siebie ognia, to denerwuje s?siadów w okopie. ~admin

+ -

Najwi?ksze zagro?enie na polu walki stanowi oficer z map?. ~admin

+ -

Od ostrza?u nieprzyjaciela celniejszy jest tylko ostrza? w?asnej artyl ~admin

+ -

Wszystkie zamówienia wojskowe powierza si? najta?szym oferentom. ~admin

+ -

Masz zawsze o jeden wirus wi?cej ni? s?dzisz. ~admin

+ -

Je?li natarcie posuwa si? bez przeszkód - w?a?nie wchodzisz w pu?apk?. ~admin

+ -

Pociski smugowe - metoda sygnalizowania nieprzyjacielowi w?asnej pozyc ~admin

+ -

W razie w?tpliwo?ci opró?nij magazynek. ~admin

+ -

To co wygl?da ?atwo - jest trudne. ~admin

+ -

Program kalkulacyjny, który daje w?a?ciwy i przyjazny wynik - k?amie. ~admin

+ -

Pozorowany atak, który tak m?drze zignorowa?e?, oka?e si? g?ównym uder ~admin

+ -

Nigdy nie chowaj si? w leju z odwa?niejszym od ciebie. ~admin

+ -

Po wyci?gni?ciu zawleczki granat przestaje by? twoim przyjacielem. ~admin

+ -

Cokolwiek robisz, zawsze mo?esz dosta? kulk?. Nawet gdy nie robisz nic ~admin

+ -

Je?li brakuje ci wszystkiego z wyj?tkiem wrogów, to znaczy, ?e bitwa t ~admin

+ -

"Postrza? w pier? z perforacj? p?uca" - twój organizm mówi c ~admin

+ -

Po opanowaniu obszaru nie zapomnij powiadomi? o tym przeciwnika. ~admin

+ -

Prawo Beckhapa: Uroda x rozum = constans ~admin

+ -

To co wygl?da trudno - jest niemo?liwe. ~admin

+ -

Idealny fachowiec wie absolutnie wszystko o niczym. ~admin

+ -

Ka?dy programista przybywaj?cy z innego miasta jest fachowcem. ~admin

+ -

W wi?kszo?ci przypadków ?atwiej jest si? w co? wpl?ta?, ni? potem ~admin

+ -

W szkole trzyma mnie ju? tylko grawitacja! ~admin

+ -

Prawo Greena: Wszystko jest mo?liwe pod warunkiem, ?e nie wiesz, o czy ~admin

+ -

Otaczaj si? towarzyszami broni - przeciwnik b?dzie mia? wybór celów. ~admin

+ -

Prawa Makarijewa - pisanie programu komputerowego jest rozkosz?, uruch ~admin

+ -

Wy?cigi nie zawsze wygrywaj? najszybsi, a bitwy najsilniejsi - ale tak ~admin

+ -

Druga kolejka posuwa si? szybciej. ~admin

+ -

Prawdopodobie?stwo wydarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do ?yczeni ~admin

+ -

Ka?da formu?a i ka?da sta?a musz? by? traktowane jako zmienne. ~admin

+ -

Moje prawo to bezprawie ~admin

+ -

Prowizorka zawsze okazuje si? najtrwalsza. ~admin

+ -

Niewa?ne jak dobrze wykonasz robot?, twój szef i tak b?dzie chcia? by? ~admin

+ -

G?upcy s? tak pomys?owi, ?e niemo?liwe jest stworzenie czego?, z czym ~admin

+ -

Do?wiadczenie to co?, co zdobywasz tu? po chwili w której go potrzebow ~admin

+ -

Rzeczy ulegaj? zniszczeniu, wprost proporcjonalnie do swej warto?ci. ~admin

+ -

Matka Natura jest suk?. ~admin

+ -

Je?eli wydaje ci si?, ?e ju? gorzej by? nie mo?e - na pewno b?dzie. ~admin

+ -

Ka?de rozwi?zanie rodzi nowe problemy. ~admin

+ -

Wszystkie sprawy szlag trafia jednocze?nie. ~admin

+ -

Zawsze kiedy masz w?a?nie co? zrobi?, okazuje si?, ?e najpierw musisz ~admin

+ -

Wszystko zabiera znacznie wi?cej czasu, ni? by si? wydawa?o. ~admin

+ -

Najlepsz? metod? do zainspirowania odkrywczych my?li, jest zaklej ~admin

+ -

Je?eli co? mo?e si? nie uda? - nie uda si? na pewno. ~admin

+ -

Z?ota zasada Murphy'ego - zasady okre?la ten kto ma z?oto. ~admin

+ -

Im g?upszy dowódca, tym trudniejsze zadania mu powierzaj?. ~admin

+ -

Gdy jeste? zdo?owany to pomy?l ?e kiedy? by?e? najszypszym p ~admin

+ -

Im wi?cej szcz??cia, tym mniej trzeba mu ufa? ~admin

+ -

Nie wierz w cuda - polegaj na nich! ~admin

+ -

[ 1 ] 2 3 następna »

Copyright by STATUSIK.pl © 2004-2016
Wszystkie prawa zastrze?one.
Redakcja nie odpowiada za Opisy GG zamieszczane przez u?ytkowników.